Kontaktpersonen – länken
mellan oss och teamet

Alla team som säljer Säljkårens produkter måste utse en kontaktperson. Det är den person som håller ihop hela försäljningen från start till klart. Givetvis med stöd från oss.

Som kontaktperson får du material till hela teamet som hjälper er genom försäljningsprocessen. Bland annat får ni säljguider med säljtips, kataloger och säljscheman med alla aktuella datum och inloggningsuppgifter som gäller för er försäljningsperiod. Materialet delar du ut till var och en i teamet. Det är viktigt att du som kontaktperson ser till att alla får de verktyg de behöver för att kunna sälja.
Det är viktigt att dom som ska sälja får hjälp av kontaktperson med att planera sin säljtid.

Sätt ett tydligt försäljningsmål

Börja gärna med att samla teamet och prata om vad ni ska göra för pengarna och hur mycket ni behöver tjäna. Om det är svårt att samla ihop alla på ett gemensamt möte kan du mejla, ringa eller lägga ut information i andra forum som alla i laget eller klassen har tillgång till.

Att jobba tillsammans för ett gemensamt mål stärker sammanhållningen. Vi vet att ju tydligare målet är, desto bättre resultat ger försäljningen.


Vad gör kontaktpersonen?

Den som är teamets kontaktperson är länken mellan Säljkåren och teamet. Förutom att samla teamet och dela ut material är det också kontaktpersonen som skickar gruppens sammanställda order till Säljkåren och har kontakt med oss när det gäller t.ex. frågor kring produkter, order eller fakturor. För att vara kontaktperson ska du vara myndig, minst 18 år, inte vara belastad med betalningsanmärkningar och acceptera att en kreditkontroll tas. Observera att kreditkontrollen inte registreras hos UC eller annat företag och påverkar inte dig privat, såsom vid ansökan om lån etc. Kontaktpersonen kan inte överlåta sin roll som kontaktperson utan Kundens och Säljkårens godkännande. Kontaktpersonen och Kunden har delat betalningsansvar gentemot Säljkåren.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!