Copyright


Allt material på www.saljkaren.se är copyrightskyddat av Säljkåren. Detta innebär att alla texter, bilder, layout och illustrationer är copyrightskyddade enligt Bernkonventionens bestämmelser. För att använda material från vår webbplats krävs ett skriftligt tillstånd från saljkaren. Kontakta oss på info(at)saljkaren.se för att be om tillstånd för att använda bilder eller delar av vår webbplats.

Alla andra varumärken som omnämns på vår webbplats är copyrightskyddade och/eller varumärkesskyddade till respektive ägare.

Integritet & personuppgifter

All information som du anger på vår webbplats, t.ex. vid registrering, hålls inom Säljkåren. Vi ger aldrig ut några som helst uppgifter till tredje part. Det enda undantaget är om rättsliga åtgärder eller lagstiftning kräver att vi lämnar ut dessa uppgifter.

Informationen på hemsidan är så långt som möjligt korrekt vid publicering. Det finns dock risk att innehållet inte är uttömmande eller helt uppdaterat.

Eventuellt användande av informationen på denna hemsida sker därför på användarens egen risk. Säljkåren ansvarar inte för informationen på hemsidan eller på annan hemsida med länk till eller från Säljkårens hemsida.Prenumerera på vårt nyhetsbrev!